Ilmu Hikmah Asmaul Husna – Kode H71

hikmah3

Ilmu Hikmah Asmaul Husna adalah keilmuan yang hikmah intinya tercantum 99 Asmaul Husna yang memberi hikmah terkabulnya segala hajat Anda. Ilmu Hikmah Asmaul Husna biasanya dimiliki dan diamalkan secara rutin oleh para ahli Ilmu Hikmah dan para tokoh agama seperti kyai, ulama’, ustadz dan santri.

Namun banyak juga orang awam yang ingin memperoleh berkah dan hikmah tersebut sehingga mereka ingin mendapatkan ijazah Ilmu Hikmah Asmaul Husna. Sangat banyak sekali hikmah yang dapat Anda peroleh apabila mengamalkan Ilmu Hikmah Asmaul Husna untuk segala hajat Anda di dunia maupun akhirat.

Adapun Hikmah Ilmu Asmaul Husna antara lain:

  • Mencukupkan segala hajat di dunia
  • Selamat lahir dan batin
  • Bahagia di dunia dan akhirat
  • Mensejahterakan keluarga dan melapangkan rezeki
  • Menenangkan jiwa
  • Menyehatkan jasmani dan rohani
  • Memunculkan kharisma
  • Memuluskan pangkat, jabatan dan lain sebagainya.

Banyak sekali hikmah Ilmu Asmaul Husna yang bisa Anda peroleh, tidak akan habis hingga akhir zaman bila ditulis seluruhnya. Insyaallah bagi siapapun yang mengamalkan Ilmu Hikmah Asmaul Husna akan tercukupi segala hajatnya di dunia dan akhirat.

Bahkan salah satu hadits Nabi menyebutkan bahwa akan dijamin masuk surga bagi yang menghafal dan mengamalkan Asmaul Husna. Termasuk Ilmu Hikmah Asmaul Husna karena didalamnya mencantumkan 99 lafadz Asmaul Husna secara lengkap.

Semoga Allah meridhoi Anda.

Mahar: Rp. 190.000,-

Pesan Sekarang